Undersökning

Vi anser att undersökningen är en viktig del i behandlingsplanen. Därför bokar vi alltid in minst 45 minuter för att få en så god blick över din tandhälsa som möjligt. Det ger dig också möjlighet att ställa frågor om behandlingsplan, kostnader, förmåner osv. Vi kontrollerar tandkött, tunga, gom och eventuella lagningar. Med hjälp av den senaste digitala röntgentekniken får vi en heltäckande bild av din tandstatus utan dröjsmål. Denna teknik är också mer miljövänlig då den har lägre stråldos än den traditionella. Efter undersökningen ställer vi en diagnos och föreslår åtgärder. Du får ett skriftligt kostnadsförslag på behandlingen. All behandling utförs med ditt samtycke. För patienter som behöver språkstöd kallar vi in tolk.

ÖPPETTIDER

Mån: 10.00-16.00 Tis-Ons: 08.00-16.00 Tors: 09.00-19.00 Fre: 09.00-13.00

Boka tid genom att ringa

031-232100